Tvåtåig (tvåfingrad) sengångare

Utbredning Centralamerika från Nicaragua och söder ut till Venezuela, nordöstra Brasilien och norra Peru.
Kroppslängd 58-70 cm
Livslängd Upp till 40 år i fångenskap
Föda
Blad, skott och frukter.
Tvåtåig (tvåfingrad) sengångare

Sengångare är unika på många sätt. De tillbringar i stort sett hela sitt liv hängande upp och ned i sina kraftiga krökta klor. De äter, sover, parar sig och föder sina ungar i den ställningen. För att kunna klara av detta bildar klorna kraftiga klätterhakar och pälsen växer åt ”fel” håll för att leda undan regnvattnet.

De är nattaktiva.

Sengångaren är ett ekosystem i sig, eftersom den lever i symbios med blågröna alger, vilka ger dem ett effektivt kamouflage. I sengångarens päls kan man även hitta ett antal arter malar, vilka endast lever i sengångarens päls.

När sengångaren går ner på marken för att uträtta sina behov, vilket inträffar en till två gånger per vecka, lägger malarna sina ägg i avföringen. Där utvecklas sedan fjärilslarverna och när de blir flygfärdiga flyger de runt tills de hittar en egen sengångare att bosätta sig på.

Sengångaren har den lägsta och mest varierande kroppstemperaturen av alla däggdjur, runt 30-34 grader. Under sömnen kan den sjunka ner till 23-24 grader.

När det är dags för sengångarhonan att föda sin unge hänger hon sig i en gren med fritt fall under. Ungen föds rakt ut i luften och navelsträngen fungerar som en livlina. Snacka om bungy jump!!

Ofta försöker dock mamman fånga upp ungen direkt. sedan lägger hon ungen på magen. Då är den ”rättvänd”, den enda perioden i sitt liv.

Övriga däggdjur

Det finns tre underklasser däggdjur: Kloakdjur, pungdjur och äkta däggdjur. Sammanlagt finns ungefär 4 500 däggdjursarter, allt från de minsta näbbmössen, inte mer än tre cm långa, till det största djuret som någonsin funnits, blåvalen som kan bli 30 meter lång och kan väga över 150 ton.

Det som kännetecknar däggdjuren är: Att de diar sin avkomma. Att alla har hår, om än så lite ibland.
De flesta är levandefödare. Det finns undantag, kloakdjuren. De är varmblodiga, dvs egen kroppstemperaturreglering, med ett par undantag, nakenråttorna och sengångarna.

De flesta lever på land, andas med lungor och har ett hjärta med fyra håligheter. Dessutom har däggdjur två ben och två armar, fyra ben eller två pariga fenor.
Alla har ett mellanöra med tre hörselben. Det är den enda djurgruppen som har ett mellangärde, dvs en skiljevägg mellan brösthåla och bukhåla.

Fler Övriga däggdjur

I samarbete med:


Besöksadress
Djurgårdsslätten 49-51, 115 21 Stockholm

Telefon
08-666 1000

© Copyright Skansen Akvariet