Surikat

Utbredning Halvöknar i södra Afrika
Kroppslängd Ca 25 cm
Livslängd Ca 15-20 år
Föda
Insekter, ödlor och skorpioner men de kan även ta småfåglar, ägg, gnagare och andra små däggdjur.
Surikat

Surikaten bildar samhällen med upp till 30 individer i en grupp. Artens framgång i Kalaharis ogästvänliga öken beror på samarbetet inom gruppen. Genom att alla håller ihop kan de t.ex jaga bort rovdjur, som är mycket större än de själva.

Surikaten blir 25 cm lång (plus lika lång svans) och väger upp till 900 gram. Livslängden i naturen är 10 år. Men våra surikater här på Skansen-Akavariet har uppnått den höga åldern av nästan 18 år.

Surikaterna får 4 -5 ungar efter en dräktighetstid på 75 dagar.

Surikater kan överleva ett stick av en skorpion och även bett av giftormar, som skulle kunna döda en människa.

Övriga däggdjur

Det finns tre underklasser däggdjur: Kloakdjur, pungdjur och äkta däggdjur. Sammanlagt finns ungefär 4 500 däggdjursarter, allt från de minsta näbbmössen, inte mer än tre cm långa, till det största djuret som någonsin funnits, blåvalen som kan bli 30 meter lång och kan väga över 150 ton.

Det som kännetecknar däggdjuren är: Att de diar sin avkomma. Att alla har hår, om än så lite ibland.
De flesta är levandefödare. Det finns undantag, kloakdjuren. De är varmblodiga, dvs egen kroppstemperaturreglering, med ett par undantag, nakenråttorna och sengångarna.

De flesta lever på land, andas med lungor och har ett hjärta med fyra håligheter. Dessutom har däggdjur två ben och två armar, fyra ben eller två pariga fenor.
Alla har ett mellanöra med tre hörselben. Det är den enda djurgruppen som har ett mellangärde, dvs en skiljevägg mellan brösthåla och bukhåla.

Fler Övriga däggdjur

I samarbete med:


Besöksadress
Djurgårdsslätten 49-51, 115 21 Stockholm

Telefon
08-666 1000

© Copyright Skansen Akvariet