Zebrafink

Zebrafink

Utbredning: Australien.
Kroppslängd: Drygt 10 cm.
Livslängd: 5-8 år.
Föda: Fröätare.
Övrigt: ZEBRAFINKEN är en populär burfågel. Dess zebrarandiga stjärt har gett den dess namn. Det är en mycket social fågel, som lever i stora flockar (upp till 100 fåglar i varje) över torra gräsmarker i Australien.
Hanens sång – korta trumpetstötar – är unik för varje individ. Zebrafinkar lever i livslånga ”äktenskap”. Även om partnern dör förblir den överlevande maken ensam resten av livet. Hanens orangefärgade kinder har gett den dess engelska namn- Chestnut-eared Finch.