Smaragdboa

Smaragdboa

Utbredning: Amazonas (Sydamerika).
Kroppslängd: Upp till 2 meter.
Livslängd: Cirka 20 år.
Föda: Små däggdjur, fåglar.
Övrigt: Smaragdboan är lätt att känna igen. Dels på dess sätt att ringla ihop sig på en gren med huvudet vilande ovanpå kroppen och dels på dess vackra gröna färg med ljusa fläckar. Den är nattaktiv och jagar framför allt små däggdjur men även fåglar.
Nyfödda ungar är i regel tegelröda men kan också vara gula, orange eller bruna.  När de blir äldre ändras färgen till den vuxna ormens gröna.