Schlegels huggorm

Schlegels huggorm

Utbredning: Södra Mexico, Ecuador, Columbia, Venezuela och Costa Rica.
Kroppslängd: 50 cm.
Livslängd: Cirka 15-20 år.
Föda: Mindre däggdjur, ödlor och ibland även grodor och fåglar.
Övrigt: Som så många andra trädlevande ormar, kan denna orm hängande i luften, från en gren, fånga och äta sitt byte. Kanske en av de skickligaste.