Sävastrild

Sävastrild

Utbredning: Nordöstra Australien
Livslängd: 5-6 år
Vikt: Ca 10 g
Föda: Allätare
Livsmiljö: Öppen gräsmark