Ringastrild

Ringastrild

Utbredning: Norra och östra Australien
Livslängd: 5-6 år
Föda: Insekter
Livsmiljö: Öppen gräsmark