Phantasmalgiftgroda

Phantasmalgiftgroda

Utbredning: Södra Surinam
Kroppslängd: 4-5 cm
Livslängd: 5-10 år
Föda: På Skansen-Akvariet matar vi mestadels med bananflugor och små syrsor. I det vilda äts allt från myror till andra småinsekter.
Övrigt: Starkt hotad i det vilda. Arten odlas dock framgångsrikt i fångenskap och är mycket populär för sin vackra färg.