Nitschei’s buskhuggorm

Nitschei’s buskhuggorm

Utbredning: Området vid Victoriasjön Afrika
Kroppslängd: Upp till cirka 75 cm.
Livslängd:
Föda:
Övrigt: Denna buskhuggorm är en av de större inom släktet och kan nå över 75 cm.
En relativt aggressiv art med ett starkt gift.
Fjällen är kölformade och när de blir hotade gnider de fjällen mot varandra, vilket ger ett kraftigt raspande läte.