Kubakrokodil

Kubakrokodil

Utbredning: Kuba.
Kroppslängd: 4,5 meter.
Livslängd: över 60 år.
Föda: Däggdjur.
Övrigt: En av de aggressivaste krokodilerna. Kubakrokodilen är hotad och upptagen på CITES listan.
Ett av de stora problemen på Kuba är att glasögonkajman och amerikansk krokodil blivit introducerad på ön. Hälften av de födda krokodilerna har visat sig vara hybrider mellan dessa tre krokodilarter. Nu farmar man äkta kubanska krokodiler och planterar ut dem.
De två kubanska krokodilerna som finns här har en fascinerande historia. De började sin arts världsomsegling som gåva till en rysk kosmonaut på besök på Kuba 1978. Han fick dessa två som personlig gåva från Fidel Castro och tog med dem hem till Moskva. Efter en tid skänkte han dem till Moskva Zoo.
1981 skänktes de till Skansen-Akvariet och Moskva Zoo´s direktör Vladimir Spitzin levererade dem personligen.
1984 la de sina första ägg, vilka kläcktes i augusti samma år. Det var första gången man hade en lyckad avel av denna art i fångenskap.
11 ungar blev det, vilka blev starten för en årlig produktion av detta äkta kubakrokodilpar, ungar som sedemera exporterats till anläggningar runt hela världen