Reptiler

Reptiler

Reptilerna omfattar ormar, ödlor, sköldpaddor, krokodiler samt bryggödlan (eller tuataran) och är en djurgrupp som är mer än 230 miljoner år gammal.

Gemensamt för dem är att de är s.k. växelvarma djur, vilket innebär att de ej kan reglera sin kroppstemperatur, som i stället styrs av den omgivande temperaturen.

Samtliga har även kroppen täckt av fjäll, vilka bl.a. ger ett skydd mot uttorkning, men även mot mekaniska skador som skulle kunna uppkomma vid fångst av bytet, eller vid rörelser på mycket skrovliga underlag. Alla reptiler, utom krokodilerna, har dessutom ett ineffektivt blodsystem där syrefattigt och syrerikt blod blandas, därav en väldigt dålig uthållighet.

Reptilerna har en världsvid utbredning och varje art har utvecklat sina speciella anpassningar för den miljö de lever i. Medlemmar av reptilerna har bosatt sig i hav, sjöar och vattendrag, i skogar, öknar och på slätter, var och en med sin speciella anpassning till ibland väldigt svåra förhållanden.