Pilgiftsgrodor

Pilgiftsgrodor

Det finns ungefär 175 arter pilgiftsgrodor spridda över Mellan– och Sydamerika, samt några närliggande öar.
Vissa colombianska indianstammar har sedan urminnes tider använt det giftiga hudsekretet från grodorna för att preparera sina pilspetsar. Därav namnet. Giftet innerhåller många s.k. alkaloider. Det är ett av de starkaste biologiska gifter man känner till. Det slår snabbt ut det centrala nervsystemet.

Giftet är foderrelaterat. Det betyder att grodan äter olika små giftiga insekter vars gift sen bildar byggstenarna till grodans eget gift. Den allra giftigaste pilgiftsgrodan, Phyllobates terribilis, är så giftig att det räcker med 1/10000-dels gram gift för att döda en fullvuxen människa. Dessutom tränger giftet in genom huden, vilket medför att det räcker med att komma åt grodan för att få i sig giftet!

Grodorna använder dock inte giftet för att ta byten, utan endast som försvar. För att varna eventuella angripare har grodorna i regel utvecklat kraftigt lysande och starka färger, s.k. aposematisk färgteckning. Detta medför att pilgiftsgrodan har väldigt få naturliga fiender och därför kan vara aktiv dagtid, till skillnad från de flesta andra grodor som huvudsakligen är aktiva nattetid.

Många arter har väldigt små utbredningsområden och är därför väldigt känsliga för exploateringen av regnskogen. Som tur är går många arter att föröka. Ingen av våra grodor är viltfångade.