Övriga fåglar

Övriga fåglar

Den största ordningen inom klassen fåglar är tättingar, med ca 5 700 arter av de totalt ca 9 700 arterna.

Hit hör astrilder, såsom t.ex. zebrafinken och sävastrilden. Alla astrilder har i princip samma kroppsform och beteenden, men skiljer sig mycket åt i färgsättning. De har en kort, kraftig näbb. De lever ofta i kolonier och är fröätare. Bona är vanligtvis runda och relativt stora, i vilka de kan lägga uppemot 10 ägg.