Gulbandad giftgroda

Gulbandad giftgroda

Utbredning: Venezuela och Guyana
Kroppslängd: 4 cm
Livslängd: 5-10 år
Föda: På Skansen-Akvariet matar vi mestadels med bananflugor och små syrsor. I det vilda äts allt från myror till andra småinsekter.
Övrigt: En mycket bra nybörjarart.