Gördelsvansödla

Gördelsvansödla

Utbredning: Södra Afrika
Kroppslängd: Upp emot 18 cm inklusive svans
Föda: Insekter
Övrigt: Den lever i halvtorra till torra skogsmiljöer. Kräver hög dagstemperatur, närmare 40 grader.