Gilaödla

Gilaödla

Utbredning: Sydvästra USA samt nordvästra Mexico.
Kroppslängd: 30-60 cm.
Livslängd: 30 år.
Föda: Fågel- och reptil ägg, småfåglar, små däggdjur.
Övrigt: Gilaödlan lever ensam och är inaktiv större delen av tiden.
Den gömmer sig under stenar eller i hålor i marken – antingen grävda av ödlan själv eller stulen från något annat djur. Gilaödlan överfaller och biter tag i bytesdjur, och låter den giftiga saliven rinna ner i såret. Den injicerar alltså inte gift på det sätt som ormar gör. Däremot använder den tungan till att ”smaka” på omvärlden med, precis som ormarna. Under vintern ligger gilaödlan i dvala, och lever på fettreserver som den har i svansen.
Gilaödlan är hotad och uppsatt på CITES Appendix II. Vikt 1,5-2,5 kg.