Fiskar

Fiskar lever i bräck-, söt- och saltvatten och samtliga, förutom lungfiskarna, andas med gälar. Mer än 30 000 arter fiskar finns beskrivna.

De delas upp i tre klasser: Käklösa fiskar, som nejonögon och andra rundmunnar. Broskfiskar, dvs hajar och rockor, ca 750 arter. Benfiskar, den största klassen med knappt 30 000 arter. Många fiskar som lever i vattennivåer dit solljuset når har minst lika bra syn som människan, även med färgseende. En del kan även se ultraviolett ljus. Andra sinnen som används är sidolinjeorganet, vilket är ett organ som känner av rörelser och vibrationer i det omgivande vattnet.

En del, t.ex. hajar, känner av de elektromagnetiska strömmar som muskler alstrar när de används. Hörseln är utvecklad i olika grad och många hör mycket bra, dels med hjälp av öronen, men även med hjälp av sidolinjeorganet. Även smak- och luktsinnet är välutvecklat hos många fiskar. De flesta fiskar har en simblåsa, vilken hjälper dem att hålla sig stilla i vattnet, utan att behöva simma. De som saknar simblåsa, såsom bl.a. broskfiskarna, måste ständig simma för att inte sjunka till botten.