Dvärgsilkesapa

Dvärgsilkesapa

Utbredning: Övre Amazonbäckenet i Colombia, Peru, Ecuador, norra Bolivia och västra Brasilien
Kroppslängd: 13 cm, svans 19 cm
Livslängd: Närmare 10 år (våra har ofta uppnått 12-14 år)
Föda: Trädsav, frukter, insekter och spindlar. Övrigt: Dvärgsilkesapan är världens minsta apa, med en vikt på ungefär 120-150 gram. 1978 föddes de första dvärgsilkesaporna på Skansen-Akvariet, en apa som sedan länge ansetts omöjlig att få att föröka sig i fångenskap. Sedan dess har över 400 små ungar fötts och skickats iväg till djurparker runt om i världen för att där skapa nya avelspar.
Fortplantning: Efter en dräktighetsperiod på c:a 146 dagar föder de i regel tvillingar. Ungarna väger vid födseln inte mer än 15-16 gram, d.v.s. mindre än ett vanligt brev.
Beteende: Mamman tar hand om ungarna de första dagarna men sen får pappan och de äldre syskonen sköta om dem. Mamman tar dem endast för att ge di. Dvärgsilkesapan använder många olika läten, en del av dem är så högfrekventa att vi människor inte kan höra dem.