Diamantfink

Diamantfink

Utbredning: Södra Australien
Livslängd: 5-6 år
Föda: Allätare
Livsmiljö: Öppen gräsmark