Boomslang

Boomslang

Utbredning: Afrika, söder om Sahara.
Kroppslängd: c:a 1,5 meter.
Livslängd: 10-15 år.
Föda: Fåglar, amfibier och ödlor.
Övrigt: Boomslangen är en grönaktig orm, som också kan vara både brun och svart. Den är bakgifttandad och har sålunda gifttänderna placerade långt bak i överkäken.
Giftet är mycket potent (starkt) och kan vara dödligt. Den är ovipar, vilket innebär att den lägger ägg.