Blåtungad skink

Blåtungad skink

Utbredning: Australien och på Nya Guinea.
Kroppslängd: Upp till 60 cm lång.
Livslängd: 15-20 år.
Föda: Växter, små skott, blad, frukter och insekter.
Övrigt: Den blåtungade skinken lever i de torra regionerna i Australien och på Nya Guinea.
Denna kortbenta ödla rör sig på samma sätt som en krokodil, d.v.s. genom att skjuta på med benen och mer glida än gå. När den blir hotad så sträcker den ut sin breda blåa tunga (se bilden), och försöker på detta skrämma bort faran.
Om det inte fungerar väser den tydligt och plattar ut sig mot marken.