Apor

Apor

Apor, fascinerande djur med massor av olika anpassningar beroende på var de lever.
De flesta, t.ex. silkesapor och tamariner, är trädlevande, men det finns även marklevande arter, såsom makaker och babianer.

Man delar upp aporna i Nya respektive Gamla Världens apor. De skiljer sig åt på olika sätt: Näsborrar: Gamla världens apor har ofta avlånga näsborrar som sitter tätt ihop, medan nya världens apor har runda näsborrar som sitter mer åtskilda. Gamla Världens apor har ibland kindpåsar att samla mat i, medan Nya Världens aldrig har det.

Vissa av Gamla Världens apor, t.ex. babianerna har kala sittdynor, vilket inte Nya Världens apor har. En del av Nya Världens apor har en gripsvans, Gamla Världens apor har inte det.

Det finns ungefär 280 arter apor, uppdelade i 9 familjer:
-Tarsiidae: Spökdjur
-Callithrichidae: Silkesapor, goeldisapa och tamariner
-Cebidae: Kapuciner och ekorrapor
-Aotidae: Uggleapor
-Pitheciidae: Titipor, sakiapor och uakari
-Atelidae: Vrålapor, ullapor och spindelapor
-Cercopithecidae: Gamla världens apor
-Hylobatidae: Gibbon och siamang
-Homonidae: Människoapor och människan