Amfibier

Amfibier

Grodor, paddor, salamandrar och maskgroddjur hör alla till amfibierna. Namnet kommer från latin: amfi = dubbel och bios = liv, dvs dubbelt liv.

Detta eftersom de vanligtvis har två olika levnadsstadier. Ett vattenlevande stadie som larv och ett mer eller mindre landlevande som vuxen. Det finns dock en hel del undantag, där t.ex. vissa arter stannar i larvstadiet utan att förvandlas till en vuxen form och andra inte har ett larvstadie.

En del amfibier föder levande ungar, medan de flesta lägger ägg. En del amfibier stannar i vattnet hela livet. Amfibier är intressanta för att de kunnat anpassa sig till många miljöer. En del arter lever i kalla områden där de går i vinterdvala. En art,

Lithobates sylvaticus, som lever ovanför polcirkeln kan till och med vara nedfrusen till 40 % under en tid. Men då måste kroppen ha byggt upp ett gott lager av glukos (socker), vilket motverkar att cellerna skadas.

Andra arter lever i ren öken där de tillbringar hela dagarna – eller till och med år – nedgrävda! Just nu har vi en grodutställning med ett 20-tal arter, alltifrån den giftigaste grodan i världen, till en av de största paddorna.