Afrikansk buskhuggorm

Afrikansk buskhuggorm

Utbredning: Afrika söder om Sahara och norr om Zambia, framför allt i regnskogar.
Kroppslängd: Hanarna inte mer än 50 cm, honorna uppemot 80 cm.
Föda: Små gnagare, grodor och ödlor.
Övrigt: Den afrikanska buskhuggormen är en av de mest varierande ormarna, till utseendet.
Den kan vara allt från det vanligaste grön eller brun, till att vara gul, grå eller till och med blå.