Svartråtta

Utbredning: Ursprung i bortre Indien, numera återfinns den enbart sporadiskt, i olika delar av världen.
Kroppslängd: 15-24 cm. Livslängd: 4-5 år.
Föda: Äter allt den kan komma över.
Övrigt: Svartråttan (Rattus rattus) också kallad hamnråtta eller takråtta, kan bli 15-24 cm lång. Svartartad päls, längre svans och större och tunnare öron än vår bruna råtta.
Svartråttan anses härstamma från bortre Indien. Till Sverige kom den redan i förhistorisk tid och fanns under medeltiden så långt norrut som Hälsingland.
Svartråttan är bärare av pestloppan, som i sin tur bär på pestbakterien (Yersinia pestis). Dessa smittsamma bakterier dödade miljoner människor i de stora pestepidemierna. Den värsta av den – Digerdöden – kom till Sverige i mars 1350. Av Sveriges dåvarande 600.000 invånare dog 200.000 på mindre än ett år.
De svarta pestråttorna, och med dem de pestinfekterade lopporna, hade kommit med ett handelsskepp till Bergen i Norge, varifrån smittan spreds över gränsen.
Brunråttan (Rattus norvegicus), även kallad vandrarråttan, kom inte till Sverige förrän på 1700-talet. Den var större, kraftigare, glupskare och mer aggressiv. Den fick fler ungar än svartråttan och vann också alla strider om råttans herravälde i världen.
Svartråttan trängdes undan och utrotades också hos oss. De sista spillrorna av svartråttan fanns i Sverige så sent som på 1950-talet.

Goliatfågelspindel

Utbredning: Franska Guyana, södra Venezuela, nordöstra Brasilien och Surinam. Kroppslängd: 10 cm, kan ha ett benspann på 28 cm. Livslängd: Cirka 10 år. Föda: Insekter, mindre däggdjur såsom möss, fågelungar. Övrigt: Detta är världens största spindelart! Kan väga...

Mantelbabian

Utbredning: Nordöstra Afrika och Arabiska halvön Kroppslängd: Upp till 76 cm, svans upp till 61 cm Livslängd: ca 35 år Föda: Gräs, rötter, frukt, frön, insekter, ödlor och ibland små däggdjur. Övrigt: Flocken är som stora ”försvarsenheter” med upp till 300 individer....

Röd titiapa

Utbredning: Colombia, Ecuador, Peru och Brasilien. Kroppslängd: Cirka 30 cm, plus 40 cm svans Livslängd: Över 20 år Föda: Mest frukt och fikon, men de äter även blad och insekter. Övrigt: Som så många andra små apor från Sydamerika är även denna apa starkt...

Pinchéapa

Utbredning: Finns nu bara kvar i nordöstra Colombia. Kroppslängd: 20-29 cm, svanslängd 31-42 cm Livslängd: Närmare 20 år Föda: Insekter, ödlor, spindlar, småfåglar, snäckor, grodor, frukt, blommor och sav. Övrigt: Pinchéapan (eller bomullshuvudtamarin) tillhör...

Lejontamarin

Utbredning: Finns endast i ett mycket litet område vid kusten, nära floden Sao Joao, och i reservatet Poco d´Antas, sydväst om Rio de Janeiro. Kroppslängd: 34-40 cm, svanslängd 26-38 cm Livslängd: Över 20 år i djurparker. Föda: Frukt, blommor, späd växtlighet,...

Sakiapa

Utbredning: Södra och östra Venezuela, Guyana och nordöstra Brasilien Kroppslängd: 30-42 cm, svans ungefär lika lång som kroppen Livslängd: 15-20 år (I Pittsburgh zoo blev en hane hela 38 år) Föda: Bär, frukter, honung, löv, blommor, små däggdjur så som fladdermöss...

Dvärgsilkesapa

Utbredning: Övre Amazonbäckenet i Colombia, Peru, Ecuador, norra Bolivia och västra Brasilien Kroppslängd: 13 cm, svans 19 cm Livslängd: Närmare 10 år (våra har ofta uppnått 12-14 år) Föda: Trädsav, frukter, insekter och spindlar. Övrigt: Dvärgsilkesapan är världens...

Rödknäad fågelspindel

Utbredning: Mexico. Kroppslängd: 7,5 cm. Livslängd: Upp till 30 år. Föda: Insekter, musungar. Övrigt:  Är den spindel som har längsta livslängden i världen. Denna art är upptagen i CITES II ( hotade arter som kräver speciella tillstånd för införsel och transport...