Röd titiapa

Utbredning: Colombia, Ecuador, Peru och Brasilien.
Kroppslängd: Cirka 30 cm, plus 40 cm svans
Livslängd: Över 20 år
Föda: Mest frukt och fikon, men de äter även blad och insekter.

Övrigt: Som så många andra små apor från Sydamerika är även denna apa starkt utrotningshotad och befinner sig på CITES-listan. Den ingår även i ett avelsprojekt i Europa kallad EEP. Skansen-Akvariet ingår, som 1 av 5 djurparker, i Europa i ett projekt för att försöka rädda denna mycket charmiga apa. Vi är stolta över att ha fått det förtroendet.

Titiaporna lever i träden. De går mycket ogärna ner på marken och söker föda. De tillbringar mest tid i de nedre delarna av skogens träd, på 0-5 meters höjd. De är som mest aktiva på morgontimmarna. De börjar dagen med att leta mat. De äter då mest frukter, bär och insekter. Eftermiddagen tillbringar de tillsammans familjevis, med putsning och vila. Det är under de här timmarna man kan få se när de tvinnar ihop sina svansar – ett sätt att stärka sociala band och visa varandra omtanke. Timmarna före läggdags äter de blad.

Titi är dagaktiva och trädlevande. Titiaporna har, förutom tvinnande av svansar, ytterligare en specialitet. De har en hel repertoar av sånger de sjunger. Olika för olika syften. En mjuk låg sång då de sammankallar den egna familjen eller gruppen, en annan mer skarp och hög för att markera revir och avskräcka objudna gäster. Sammanlagt har de över tjugo olika sånger och läten. En grupp/familj består oftast av fyra medlemmar, föräldraparet och två ungar. I sällsynta fall kan gruppen bestå av fler medlemmar.

Titiapor är monogama. Det betyder att honan och hanen lever tillsammans livet ut. Det sociala bandet mellan föräldraparet är mycket starkt. Honan får en enda unge en gång om året. Hon föder ungar med en intervall av ca 330 dagar. Om ungen skulle dö förkortas dock intervallen till ca 250 dagar. Pappan har huvudansvaret för ungen. Efter 48 timmar tar han över ungen som sedan endast överlämnas till honan då den skall dias. Ungen börjar röra sig självständigt efter ca 3-4 mån. vikt 900-1500 gr.

Pinchéapa

Utbredning: Finns nu bara kvar i nordöstra Colombia. Kroppslängd: 20-29 cm, svanslängd 31-42 cm Livslängd: Närmare 20 år Föda: Insekter, ödlor, spindlar, småfåglar, snäckor, grodor, frukt, blommor och sav. Övrigt: Pinchéapan (eller bomullshuvudtamarin) tillhör...

Mantelbabian

Utbredning: Nordöstra Afrika och Arabiska halvön Kroppslängd: Upp till 76 cm, svans upp till 61 cm Livslängd: ca 35 år Föda: Gräs, rötter, frukt, frön, insekter, ödlor och ibland små däggdjur. Övrigt: Flocken är som stora ”försvarsenheter” med upp till 300 individer....

Röd titiapa

Utbredning: Colombia, Ecuador, Peru och Brasilien. Kroppslängd: Cirka 30 cm, plus 40 cm svans Livslängd: Över 20 år Föda: Mest frukt och fikon, men de äter även blad och insekter. Övrigt: Som så många andra små apor från Sydamerika är även denna apa starkt...

Rödknäad fågelspindel

Utbredning: Mexico. Kroppslängd: 7,5 cm. Livslängd: Upp till 30 år. Föda: Insekter, musungar. Övrigt:  Är den spindel som har längsta livslängden i världen. Denna art är upptagen i CITES II ( hotade arter som kräver speciella tillstånd för införsel och transport...

Lejontamarin

Utbredning: Finns endast i ett mycket litet område vid kusten, nära floden Sao Joao, och i reservatet Poco d´Antas, sydväst om Rio de Janeiro. Kroppslängd: 34-40 cm, svanslängd 26-38 cm Livslängd: Över 20 år i djurparker. Föda: Frukt, blommor, späd växtlighet,...

Dvärgsilkesapa

Utbredning: Övre Amazonbäckenet i Colombia, Peru, Ecuador, norra Bolivia och västra Brasilien Kroppslängd: 13 cm, svans 19 cm Livslängd: Närmare 10 år (våra har ofta uppnått 12-14 år) Föda: Trädsav, frukter, insekter och spindlar. Övrigt: Dvärgsilkesapan är världens...

Sakiapa

Utbredning: Södra och östra Venezuela, Guyana och nordöstra Brasilien Kroppslängd: 30-42 cm, svans ungefär lika lång som kroppen Livslängd: 15-20 år (I Pittsburgh zoo blev en hane hela 38 år) Föda: Bär, frukter, honung, löv, blommor, små däggdjur så som fladdermöss...

Goliatfågelspindel

Utbredning: Franska Guyana, södra Venezuela, nordöstra Brasilien och Surinam. Kroppslängd: 10 cm, kan ha ett benspann på 28 cm. Livslängd: Cirka 10 år. Föda: Insekter, mindre däggdjur såsom möss, fågelungar. Övrigt: Detta är världens största spindelart! Kan väga...