Ormar

Det finns ungefär 3 000 arter ormar, varav ca 15-20 % betraktas som giftiga.
Av de giftiga ormarna anses ca 15-20 % giftiga nog att döda en människa, alltså färre än 4 % av samtliga ormar. Det är vanligare att man dör av överkänslighet, än av giftet i sig. Alla ormar ser människan som en fara och försöker i mesta möjliga mån hålla sig på avstånd.

Om vi kommer för nära har ormar olika sätt att varna oss på: Skallerormen har sin skallra, bestående av rester från tidigare skinnömsningar, som den vibrerar med. En tydlig varningssignal att hålla sig borta. Kobrorna har sin sköld. Omvandlade revben spärrar ut nackskölden, vilket gör att den är lättare att upptäcka.

Pufformarna andas in mycket luft och stöter ut den med kraft vilket ger ett högt puffande läte. Andra ormar har anammat dessa beteenden. En del blåser upp halsen för att synas, andra vibrerar med svansen i vissna löv, sand och grus för att höras. Vissa väser som pufformarna, dock inte like effektivt. Om inget av dessa beteenden lyckas, så har många ormar ytterligare ett knep. Vår snok t.ex. lägger sig på rygg, öppnar munnen och sträcker ut tungan, samtidigt som den utsöndrar ett starkt illaluktande sekret. Angriparen tror då att snoken är död och låter den vara ifred. Skulle inget av detta fungera kan de självklart försvara sig genom att bita, oavsett om det är en giftorm eller inte.

Giftormar har två olika sorters bett, försvarsbett och foderbett. Foderbettet används för att ta ett byte, som ska dö så fort som möjligt för att minimera skaderisken för ormen. Och om bytet släpps, inte skall hinna för långt innan det lägger sig ner och dör. Detta bett kan innehålla uppemot 80% av den totala giftmängden.
Ett försvarsbett, däremot, är endast till för att skrämma bort angriparen, inte för att döda. Vissa arter har närmare 50 % ”torrbett”, dvs inget gift injiceras vid bettet. Sällan injiceras mer än 20-25 % av den totala giftmängden.
Ormar har inga ögonlock. Istället har de ett genomskinligt fjäll över ögat, vilket förhindrar uttorkning. I samband med att ormar växer, ömsar de skinn. En vätska utsöndras mellan hudlagren för att lättare kunna krypa ur det gamla skinnet. Denna vätska hamnar även under ögonskinnet, vilket gör att deras ögon ser ut att grumlas. De vita ögonen är alltså helt normalt före ömsning.

Den minsta ormen är en maskorm, Leptotyphlops carlae, som inte blir längre än 10 cm lång. Den tyngsta ormen är den gröna anakondan, som kan bli över 8 meter och då kan väga över 200 kg. Den absolut längsta ormen är nätpytonormen, som kan bli över 9 meter.
Ormarnas främsta sinnesorgan är lukten. Med hjälp av den tveeggade tungan plockar ormarna upp luktämnen ur luften och dessa analyseras sedan med det Jacobsonska organet, placerat i gommen.
En del har också möjlighet att känna av värme i omgivningen med hjälp av sitt termoreceptiva organ, att jämföra med en värmekamera. Detta sitter på antingen i form av en rad gropar längs läpparna (boa- och pytonormar) eller i form av två gropar, en på varje sida av nosen (de s.k. näsgropsormarna, dit bl.a. skallerormarna hör).
De känsligaste av dessa gropar kan känna en temperaturskillnad på mindre än 3/1000-dels grad på en halvmeters håll.

Rödknäad fågelspindel

Utbredning: Mexico. Kroppslängd: 7,5 cm. Livslängd: Upp till 30 år. Föda: Insekter, musungar. Övrigt:  Är den spindel som har längsta livslängden i världen. Denna art är upptagen i CITES II ( hotade arter som kräver speciella tillstånd för införsel och transport...

Goliatfågelspindel

Utbredning: Franska Guyana, södra Venezuela, nordöstra Brasilien och Surinam. Kroppslängd: 10 cm, kan ha ett benspann på 28 cm. Livslängd: Cirka 10 år. Föda: Insekter, mindre däggdjur såsom möss, fågelungar. Övrigt: Detta är världens största spindelart! Kan väga...

Pinchéapa

Utbredning: Finns nu bara kvar i nordöstra Colombia. Kroppslängd: 20-29 cm, svanslängd 31-42 cm Livslängd: Närmare 20 år Föda: Insekter, ödlor, spindlar, småfåglar, snäckor, grodor, frukt, blommor och sav. Övrigt: Pinchéapan (eller bomullshuvudtamarin) tillhör...

Dvärgsilkesapa

Utbredning: Övre Amazonbäckenet i Colombia, Peru, Ecuador, norra Bolivia och västra Brasilien Kroppslängd: 13 cm, svans 19 cm Livslängd: Närmare 10 år (våra har ofta uppnått 12-14 år) Föda: Trädsav, frukter, insekter och spindlar. Övrigt: Dvärgsilkesapan är världens...

Lejontamarin

Utbredning: Finns endast i ett mycket litet område vid kusten, nära floden Sao Joao, och i reservatet Poco d´Antas, sydväst om Rio de Janeiro. Kroppslängd: 34-40 cm, svanslängd 26-38 cm Livslängd: Över 20 år i djurparker. Föda: Frukt, blommor, späd växtlighet,...

Röd titiapa

Utbredning: Colombia, Ecuador, Peru och Brasilien. Kroppslängd: Cirka 30 cm, plus 40 cm svans Livslängd: Över 20 år Föda: Mest frukt och fikon, men de äter även blad och insekter. Övrigt: Som så många andra små apor från Sydamerika är även denna apa starkt...

Mantelbabian

Utbredning: Nordöstra Afrika och Arabiska halvön Kroppslängd: Upp till 76 cm, svans upp till 61 cm Livslängd: ca 35 år Föda: Gräs, rötter, frukt, frön, insekter, ödlor och ibland små däggdjur. Övrigt: Flocken är som stora ”försvarsenheter” med upp till 300 individer....

Sakiapa

Utbredning: Södra och östra Venezuela, Guyana och nordöstra Brasilien Kroppslängd: 30-42 cm, svans ungefär lika lång som kroppen Livslängd: 15-20 år (I Pittsburgh zoo blev en hane hela 38 år) Föda: Bär, frukter, honung, löv, blommor, små däggdjur så som fladdermöss...