Krokodilerna är för närvarande inte på plats hos oss, pga ombyggnad.

På grund av ombygnadsarbete på vår krokodildamm, så har våra krokodiler tillfälligt fått flytta till Tropicarium i Kolmården. Vi räknar med att de ska vara tillbaka någon gång efter sportlovet.