Vår blombönsyrsa har nått sin vuxna dräkt.

Vår blombönsyrsa har genomgått ett antal ömsningar och nu har den nått sin vuxna fas.

Vandringsgräshoppor skapar förödelse!

Vandringsgräshoppor i en timelapse, som visar hur snabbt de kan skapa förödelse!

Långsamt ätande sengångare

Emma är en typisk sengångare. Hon tar god tid på sig att äta!

Nyfödd sengångare

Irmeli, vår nya sengångarunge, tas om hand av mamma Lillan.

Foto: Bo Jonsson

Jaramba på akvariet

Nu kan man gå in på Skansen-Akvariet i surfplattan.

Sidor