Blåstrimmig putsarfisk

Blåstrimmig putsarfisk

Utbredning: Sydostasien

Kroppslängd: 10 cm

Föda: Ryggradslösa djur

Övrigt: Putsarfiskar, liksom en hel del andra fiskar, börjar sina liv som honor. När den dominanta hanen dör utvecklas  den största honan till hane och tar över.

I revet är de kända för sina ”putsarstationer”. Deras utseende och beteende talar om för andra fiskar att ”salongen” är öppen.

Fiskarna ställer sig då i kö för att få bli putsade rena från parasiter och död vävnad, med mun och gälar vidöppna.

Latinskt namn: 
(Labroides dimidiatus)