Nakenråtta

Utbredning: Södra Etiopien, östra Kenya och större delar av Somalia
Kroppslängd: Ca 10 cm Livslängd: Upp till 30 år
Föda: Rötter och rotknölar.
Vikt: 30-80 g.

Övrigt: Nakenråttorna är mycket speciella djur. Den sociala uppbyggnaden kan liknas vid binas och myrornas. I en koloni, som normalt består av 20-30 individer, finns endast 1 reproduktiv hona, drottningen, och 1-3 reproduktiva hanar.

De övriga är indelade i två så kallade kast, arbetare eller icke arbetare. Icke arbetandes roll är att vara soldater. De tillbringar dock sin mesta tid i bokamrarna tillsammans med drottningen. Arbetarna, som är minst till växten, kryper mest runt och forslar mat och bomaterial till bokamrarna samt gräver nya tunnlar och reparerar gamla.

Grävningen av nya tunnlar går till så att en av råttorna ansvarar för grävningen, en för utkastningen samt de övriga för forsling av lösgrävt material. Efter en dräktighet på ca 80 dagar föder drottningen 4-20 ungar som vårdas av samtliga i kolonin. Avvänjning startar vid 3 veckors ålder, då de börjar äta föda, som burits till boet. Dessutom tigger de spillning av de vuxna. Detta tycks vara viktigt för deras näringstillförsel.

Vid ca 3 månaders ålder ansluter de sig till arbetarkasten där de flesta stannar hela livet. Andra börjar växa efter en tid och blir soldater. Nakenråttan blir dock inte fullvuxen förrän vid drygt 1 års ålder. Nakenråttan är det enda däggdjur som är växelvarmt, dvs inte har någon egen kroppstemperaturreglering. De har heller inga svettkörtlar.

Ofta ligger bokammaren i en svalare, men något fuktigare del av det underjordiska systemet. För att lösa problemet med värmen springer arbetare upp till de ytliga, varma delarna. Där tar de upp värme i sina kroppar, värme som de sedan överför till drottningen, hanarna och soldaterna i bokammaren, likt varmvattenflaskor.

Sakiapa

Utbredning: Södra och östra Venezuela, Guyana och nordöstra Brasilien Kroppslängd: 30-42 cm, svans ungefär lika lång som kroppen Livslängd: 15-20 år (I Pittsburgh zoo blev en hane hela 38 år) Föda: Bär, frukter, honung, löv, blommor, små däggdjur så som fladdermöss...

Rödknäad fågelspindel

Utbredning: Mexico. Kroppslängd: 7,5 cm. Livslängd: Upp till 30 år. Föda: Insekter, musungar. Övrigt:  Är den spindel som har längsta livslängden i världen. Denna art är upptagen i CITES II ( hotade arter som kräver speciella tillstånd för införsel och transport...

Mantelbabian

Utbredning: Nordöstra Afrika och Arabiska halvön Kroppslängd: Upp till 76 cm, svans upp till 61 cm Livslängd: ca 35 år Föda: Gräs, rötter, frukt, frön, insekter, ödlor och ibland små däggdjur. Övrigt: Flocken är som stora ”försvarsenheter” med upp till 300 individer....

Goliatfågelspindel

Utbredning: Franska Guyana, södra Venezuela, nordöstra Brasilien och Surinam. Kroppslängd: 10 cm, kan ha ett benspann på 28 cm. Livslängd: Cirka 10 år. Föda: Insekter, mindre däggdjur såsom möss, fågelungar. Övrigt: Detta är världens största spindelart! Kan väga...

Röd titiapa

Utbredning: Colombia, Ecuador, Peru och Brasilien. Kroppslängd: Cirka 30 cm, plus 40 cm svans Livslängd: Över 20 år Föda: Mest frukt och fikon, men de äter även blad och insekter. Övrigt: Som så många andra små apor från Sydamerika är även denna apa starkt...

Lejontamarin

Utbredning: Finns endast i ett mycket litet område vid kusten, nära floden Sao Joao, och i reservatet Poco d´Antas, sydväst om Rio de Janeiro. Kroppslängd: 34-40 cm, svanslängd 26-38 cm Livslängd: Över 20 år i djurparker. Föda: Frukt, blommor, späd växtlighet,...

Dvärgsilkesapa

Utbredning: Övre Amazonbäckenet i Colombia, Peru, Ecuador, norra Bolivia och västra Brasilien Kroppslängd: 13 cm, svans 19 cm Livslängd: Närmare 10 år (våra har ofta uppnått 12-14 år) Föda: Trädsav, frukter, insekter och spindlar. Övrigt: Dvärgsilkesapan är världens...

Pinchéapa

Utbredning: Finns nu bara kvar i nordöstra Colombia. Kroppslängd: 20-29 cm, svanslängd 31-42 cm Livslängd: Närmare 20 år Föda: Insekter, ödlor, spindlar, småfåglar, snäckor, grodor, frukt, blommor och sav. Övrigt: Pinchéapan (eller bomullshuvudtamarin) tillhör...