Grodor

Grodor och paddor är s.k. stjärtlösa groddjur och är en 190 miljoner år gammal grupp som innehåller knappt 4 000 arter.
Detta är ett djur med en fantastisk anpassningsförmåga med ”fötterna i två världar”, eftersom de lever både ovan och i vatten.

Finns det ingen mat i vattnet går man upp och söker på land och vice versa. Liksom reptilerna är grodor och paddor växelvarma djur, utan egen kroppstemperaturreglering, vilket gör att de i vissa områden måste gå i dvala under de kallare perioderna.

De skiljer sig annars från reptilerna genom att de saknar fjäll och återvänder till vatten för att lägga sina ägg (rom). De finns i princip i hela världen, utom Antarktis. Trots att de trivs bäst i fuktiga och varma tropiska klimat kan man hitta grodor som lever i öknen och även på 5 000 meters höjd i bergslandskap.

Finns det bara sötvatten så finns det förmodligen också grodor. En del ökenlevande grodor gräver ner sig i gyttja, inlindade i en sorts fuktbevarande kokong bestående av deras eget öms-skinn. De kan ligga där och vänta i upp till 7 år på regn! Det finns till och med en art, den nordamerikanska skogsgrodan (Rana sylvatica), som bokstavligen fryser in under vintern med en kroppstemperatur som är under fryspunkten.

Den använder sig av glukos som frostskydd vilket förhindrar att de vitala delarna fryser, medan resten av grodan är helt fryst. Groddjuren har en ganska liten hjärna, som är mycket lik fiskarnas. Större behövs inte på grund av dess rörelsemönster som är ganska enkelt och stereotypt. Skelettet är anpassat för ett hoppande rörelsesätt på land, och därför är bakbenen kraftigt förlängda. Grodans inre organ skyddas inte av revben, utan av muskler. Ryggraden består som mest av nio kotor och ett svansben som har bildats genom sammansmältning av svanskotor. Groddjur har lungor, men kan också utbyta syre och koldioxid genom hudandning varför huden hålls fuktig och skyddas mot uttorkning genom ett hudslem.

Flera arter har ur detta utvecklat ett hudgift, s.k. bufotoxin. Skillnaderna mellan grodor och paddor är många bl.a.: Grodorna har starka, långa bakben, som gjorda för att hoppa (rekordet ligger på c:a 10 meter!) och simma med. Deras hud är slät eller slemmig. De lägger oftast rommen i ”klasar”. Grodorna har även något som kan liknas vid tänder i överkäken, vilket paddorna saknar. Paddorna har kortare ben, som lämpar sig mer för gående. De har vårtig och torr hud. De lägger oftast rommen i strängar.

Dessutom har paddorna körtlar, placerade bakom ögonen, som bl.a. kan producera gift. Givetvis finns det undantag som bekräftar regeln, men detta stämmer ofta. Livslängden hos grodor är igenomsnitt 5-15 år, men det finns arter som kan bli uppemot 40 år!

Mantelbabian

Utbredning: Nordöstra Afrika och Arabiska halvön Kroppslängd: Upp till 76 cm, svans upp till 61 cm Livslängd: ca 35 år Föda: Gräs, rötter, frukt, frön, insekter, ödlor och ibland små däggdjur. Övrigt: Flocken är som stora ”försvarsenheter” med upp till 300 individer....

Sakiapa

Utbredning: Södra och östra Venezuela, Guyana och nordöstra Brasilien Kroppslängd: 30-42 cm, svans ungefär lika lång som kroppen Livslängd: 15-20 år (I Pittsburgh zoo blev en hane hela 38 år) Föda: Bär, frukter, honung, löv, blommor, små däggdjur så som fladdermöss...

Rödknäad fågelspindel

Utbredning: Mexico. Kroppslängd: 7,5 cm. Livslängd: Upp till 30 år. Föda: Insekter, musungar. Övrigt:  Är den spindel som har längsta livslängden i världen. Denna art är upptagen i CITES II ( hotade arter som kräver speciella tillstånd för införsel och transport...

Pinchéapa

Utbredning: Finns nu bara kvar i nordöstra Colombia. Kroppslängd: 20-29 cm, svanslängd 31-42 cm Livslängd: Närmare 20 år Föda: Insekter, ödlor, spindlar, småfåglar, snäckor, grodor, frukt, blommor och sav. Övrigt: Pinchéapan (eller bomullshuvudtamarin) tillhör...

Dvärgsilkesapa

Utbredning: Övre Amazonbäckenet i Colombia, Peru, Ecuador, norra Bolivia och västra Brasilien Kroppslängd: 13 cm, svans 19 cm Livslängd: Närmare 10 år (våra har ofta uppnått 12-14 år) Föda: Trädsav, frukter, insekter och spindlar. Övrigt: Dvärgsilkesapan är världens...

Goliatfågelspindel

Utbredning: Franska Guyana, södra Venezuela, nordöstra Brasilien och Surinam. Kroppslängd: 10 cm, kan ha ett benspann på 28 cm. Livslängd: Cirka 10 år. Föda: Insekter, mindre däggdjur såsom möss, fågelungar. Övrigt: Detta är världens största spindelart! Kan väga...

Lejontamarin

Utbredning: Finns endast i ett mycket litet område vid kusten, nära floden Sao Joao, och i reservatet Poco d´Antas, sydväst om Rio de Janeiro. Kroppslängd: 34-40 cm, svanslängd 26-38 cm Livslängd: Över 20 år i djurparker. Föda: Frukt, blommor, späd växtlighet,...

Röd titiapa

Utbredning: Colombia, Ecuador, Peru och Brasilien. Kroppslängd: Cirka 30 cm, plus 40 cm svans Livslängd: Över 20 år Föda: Mest frukt och fikon, men de äter även blad och insekter. Övrigt: Som så många andra små apor från Sydamerika är även denna apa starkt...