Fåglar

Det finns närmare 10 000 arter fåglar som bebor alla delar av jorden, även Arktis och Antarktis.
Den minsta är den 5 cm långa bikolibrin, Mellisuga helenae, som väger mindre än 2 gram. Den största är strutsen, Struthio camelus, som kan bli närmare 3 meter hög och väga 150 kg.

Man anser att fåglarna är de enda nu levande släktingarna till dinosaurierna. Karaktäristiskt för fåglar är att de har fjädrar istället för hår. De har näbb istället för mun med tänder. De lägger  hårda ägg.

Med undantag för strutsfåglar, pingviner och ett fåtal andra arter kan de flyga. Deras skelett har rörben (ihåliga ben), som ger en förhållandevis låg vikt, vilket är en förutsättning att kunna flyga. Fåglar är sociala djur och kommunicerar med hjälp av visuella signaler, samt med hjälp av ljud. Trots att många lever i svåra miljöer har en del anpassat sig väl, t.ex. Antarktis pingviner. Andra har löst svårigheterna genom årliga flyttningar. Dessa flyttningar kan ske över stora distanser.

En del svenska fåglar övervintrar i tropikerna, t.ex. i Afrika eller södra Asien. Starar m.fl. har kortare flyttningar, de kanske till och med stannar i södra Sverige och inte ens lämnar landet under milda vintrar. Flyttande fåglar kan ibland vistas en vecka i luften utan att landa.

Dvärgsilkesapa

Utbredning: Övre Amazonbäckenet i Colombia, Peru, Ecuador, norra Bolivia och västra Brasilien Kroppslängd: 13 cm, svans 19 cm Livslängd: Närmare 10 år (våra har ofta uppnått 12-14 år) Föda: Trädsav, frukter, insekter och spindlar. Övrigt: Dvärgsilkesapan är världens...

Sakiapa

Utbredning: Södra och östra Venezuela, Guyana och nordöstra Brasilien Kroppslängd: 30-42 cm, svans ungefär lika lång som kroppen Livslängd: 15-20 år (I Pittsburgh zoo blev en hane hela 38 år) Föda: Bär, frukter, honung, löv, blommor, små däggdjur så som fladdermöss...

Pinchéapa

Utbredning: Finns nu bara kvar i nordöstra Colombia. Kroppslängd: 20-29 cm, svanslängd 31-42 cm Livslängd: Närmare 20 år Föda: Insekter, ödlor, spindlar, småfåglar, snäckor, grodor, frukt, blommor och sav. Övrigt: Pinchéapan (eller bomullshuvudtamarin) tillhör...

Röd titiapa

Utbredning: Colombia, Ecuador, Peru och Brasilien. Kroppslängd: Cirka 30 cm, plus 40 cm svans Livslängd: Över 20 år Föda: Mest frukt och fikon, men de äter även blad och insekter. Övrigt: Som så många andra små apor från Sydamerika är även denna apa starkt...

Lejontamarin

Utbredning: Finns endast i ett mycket litet område vid kusten, nära floden Sao Joao, och i reservatet Poco d´Antas, sydväst om Rio de Janeiro. Kroppslängd: 34-40 cm, svanslängd 26-38 cm Livslängd: Över 20 år i djurparker. Föda: Frukt, blommor, späd växtlighet,...

Mantelbabian

Utbredning: Nordöstra Afrika och Arabiska halvön Kroppslängd: Upp till 76 cm, svans upp till 61 cm Livslängd: ca 35 år Föda: Gräs, rötter, frukt, frön, insekter, ödlor och ibland små däggdjur. Övrigt: Flocken är som stora ”försvarsenheter” med upp till 300 individer....

Rödknäad fågelspindel

Utbredning: Mexico. Kroppslängd: 7,5 cm. Livslängd: Upp till 30 år. Föda: Insekter, musungar. Övrigt:  Är den spindel som har längsta livslängden i världen. Denna art är upptagen i CITES II ( hotade arter som kräver speciella tillstånd för införsel och transport...

Goliatfågelspindel

Utbredning: Franska Guyana, södra Venezuela, nordöstra Brasilien och Surinam. Kroppslängd: 10 cm, kan ha ett benspann på 28 cm. Livslängd: Cirka 10 år. Föda: Insekter, mindre däggdjur såsom möss, fågelungar. Övrigt: Detta är världens största spindelart! Kan väga...