Svartråtta

Rattus rattus

Utbredning Ursprung i bortre Indien, numera återfinns den enbart sporadiskt, i olika delar av världen
Kroppslängd 15-24 cm
Livslängd 4-5 år
Föda
Äter allt den kan komma över

 

Svartråttan (Rattus rattus) också kallad hamnråtta eller takråtta, kan bli 15-24 cm lång. Svartartad päls, längre svans och större och tunnare öron än vår bruna råtta.

Svartråttan anses härstamma från bortre Indien. Till Sverige kom den redan i förhistorisk tid och fanns under medeltiden så långt norrut som Hälsingland.

Svartråttan är bärare av pestloppan, som i sin tur bär på pestbakterien (Yersinia pestis). Dessa smittsamma bakterier dödade miljoner människor i de stora pestepidemierna. Den värsta av den – Digerdöden – kom till Sverige i mars 1350. Av Sveriges dåvarande 600.000 invånare dog 200.000 på mindre än ett år.

De svarta pestråttorna, och med dem de pestinfekterade lopporna, hade kommit med ett handelsskepp till Bergen i Norge, varifrån smittan spreds över gränsen.

Brunråttan (Rattus norvegicus), även kallad vandrarråttan, kom inte till Sverige förrän på 1700-talet. Den var större, kraftigare, glupskare och mer aggressiv. Den fick fler ungar än svartråttan och vann också alla strider om råttans herravälde i världen.

Svartråttan trängdes undan och utrotades också hos oss. De sista spillrorna av svartråttan fanns i Sverige så sent som på 1950-talet.

Övriga däggdjur

Det finns tre underklasser däggdjur: Kloakdjur, pungdjur och äkta däggdjur. Sammanlagt finns ungefär 4 500 däggdjursarter, allt från de minsta näbbmössen, inte mer än tre cm långa, till det största djuret som någonsin funnits, blåvalen som kan bli 30 meter lång och kan väga över 150 ton.

Det som kännetecknar däggdjuren är: Att de diar sin avkomma. Att alla har hår, om än så lite ibland.
De flesta är levandefödare. Det finns undantag, kloakdjuren. De är varmblodiga, dvs egen kroppstemperaturreglering, med ett par undantag, nakenråttorna och sengångarna.

De flesta lever på land, andas med lungor och har ett hjärta med fyra håligheter. Dessutom har däggdjur två ben och två armar, fyra ben eller två pariga fenor.
Alla har ett mellanöra med tre hörselben. Det är den enda djurgruppen som har ett mellangärde, dvs en skiljevägg mellan brösthåla och bukhåla.

Fler Övriga däggdjur

I samarbete med:


Besöksadress
Djurgårdsslätten 49-51, 115 21 Stockholm

Telefon
08-666 1000

© Copyright Skansen Akvariet