Spindeldjur

Man kan skilja spindeldjuren från insekterna på några olika sätt. Det vanligaste är att spindeldjuren har 8 ben, medan insekterna oftast har 6.

Faktum är att spindeldjur, med få undantag, har 6 par extremiteter. Dessa är de 4 benparen, ett par chelicerer (vilka används som försvar, eller hos vissa hjälp vid måltider) samt ett par pedipalper (även dessa hjälper till vid måltider, men ibland omvandlas de hos hanar till fortplantningsorgan). 

Hos kamelspindlarna, dvs. Solifuge-arterna, ser pedipalperna ut som extra ben. Men de har mer samma funktion som insekternas antenner, dvs känselorgan. Deras chelicerer har fått formen av två klor i framkanten på huvudkroppen, liknande skorpionernas klor. Spindeldjuren har aldrig antenner eller vingar, vilket många insekter har.

Medan insekter många gånger är uppdelade i huvudkropp, mellankropp och bakkropp, så är spindeldjurens två främre delar ofta sammansatta till en. Det finns ungefär 85 000 kända arter av spindeldjur (troligen finns det många gånger fler, ännu ej upptäckta, arter), hit hör spindlar, skorpioner, löss, fästingar och kvalster.