Pincettfisk

Pincettfisk

Utbredning: Indiska oceanen, Sydostasien och Oceanien.

Kroppslängd: 20 cm

Föda: Ryggradslösa djur

Övrigt: Den långa nosen ger pincettfisken ett övertag mot andra revfiskar, eftersom den kan tränga in i hålor och sprickor i revet dit andra fiskar inte når. Ögonen är kamouflerade och svåra att se. Istället har den ett falskt öga på var sida av ryggfenan vilket förvirra eventuella angripare.

Latinskt namn: 
(Chelmon rostratus)