Lejontamarin

Utbredning Finns endast i ett mycket litet område vid kusten, nära floden Sao Joao, och i reservatet Poco d´Antas, sydväst om Rio de Janeiro
Kroppslängd 34-40 cm, svanslängd 26-38 cm
Livslängd Över 20 år i djurparker
Vikt 600g-750g
Föda
Frukt, blommor, späd växtlighet, insekter, grodor, ödlor och fågelägg
Lejontamarin

En av världens mest sällsynta apor. Namnet kommer sig av lejontamarinens guldgula päls och lejonlika man.

Det finns fyra olika raser av lejontamariner: L. r. rosalia , guldgul, L. r.chrysomelas, som är svart med guldgul man, delar av armar, ben och svans, L. r. chrysopygus, svart med guldgul bakdel och svansrot samt L. r.caissara, guldgul med svart ansikte.

Denna apa ingår i ett utplanteringsprojekt och alla individer på Skansen-Akvariet ägs av en brasiliansk organisation (IBAMA) och är endast avelslån.

Sedan vi gick med i projektet 1982 har det fötts 66 ungar på Skansen-Akvariet. Många av dessa är utplacerade i det vilda i regnskogen i Brasilien, (Poco d’Antas). Sedan 1982 har populationen ökat från c:a 150 vilda lejontamariner till över 3200, mycket p.g.a. av detta projekt.

Apor och halvapor

Apor, fascinerande djur med massor av olika anpassningar beroende på var de lever. De flesta, t.ex. silkesapor och tamariner, är trädlevande, men det finns även marklevande arter, såsom makaker och babianer.

Man delar upp aporna i Nya respektive Gamla Världens apor. De skiljer sig åt på olika sätt: Näsborrar: Gamla världens apor har ofta avlånga näsborrar som sitter tätt ihop, medan nya världens apor har runda näsborrar som sitter mer åtskilda. Gamla Världens apor har ibland kindpåsar att samla mat i, medan Nya Världens aldrig har det.

Vissa av Gamla Världens apor, t.ex. babianerna har kala sittdynor, vilket inte Nya Världens apor har. En del av Nya Världens apor har en gripsvans, Gamla Världens apor har inte det.

Det finns ungefär 280 arter apor, uppdelade i 9 familjer:

  • Tarsiidae: Spökdjur
  • Callithrichidae: Silkesapor, goeldisapa och tamariner
  • Cebidae: Kapuciner och ekorrapor
  • Aotidae: Uggleapor
  • Pitheciidae: Titipor, sakiapor och uakari
  • Atelidae: Vrålapor, ullapor och spindelapor
  • Cercopithecidae: Gamla världens apor
  • Hylobatidae: Gibbon och siamang
  • Homonidae: Människoapor och människan
Halvapor

Halvaporna (Strepsirrhini), eller de lägre primaterna, hör precis som de äkta aporna till primaterna. Det engelska/latinska namnet prosimian (före simian, dvs före aporna) är kanske ett mer rättvisande namn. De anses ha stannat av i sin utveckling jämfört med aporna och har mer primitiva drag än dessa.

Till halvaporna hör t.ex. lemurer, tröglori och bushbaby.
Tidigare hörde även spökdjuren (tarsierna) till denna underordning, men har numera placerats i samma underordning som de äkta aporna (Haplorrhini).

Halvapor har i regel blöta nosar, vilket ger ett bättre luktsinne. De är ofta röd-grön-färgblinda, vilket dock ger plats för ett bättre mörkerseende. Deras hjärnor är inte lika stora och utvecklade som de är hos aporna och de anses inte vara lika “intelligenta”. Medan de flesta apor äter en blandad kost, med koncentration på grönsaker och andra växter, äter de flesta halvapor främst insekter, ödlor och andra djur.

De har i regel mindre komplexa sociala liv, och de flesta lever solitärt (ensamma). Förutom lemurerna på Madagaskar är samtliga halvapor nattaktiva och behöver därmed inte konkurrera med aporna.

Fler Apor och halvapor

I samarbete med:


Besöksadress
Djurgårdsslätten 49-51, 115 21 Stockholm

Telefon
08-666 1000

© Copyright Skansen Akvariet