Kattalemur / Ringsvansmaki

Lemur catta

Utbredning Sydvästra Madagaskar
Kroppslängd 50 cm
Livslängd 25-30 år
Föda
70 procent frukter, 30 procent löv och blad

En av världens mest kända halvapor är kattalemuren/ ringsvansmakin. Dessa finns endast på ön Madagaskar och på ön Komorerna. Namnet kommer av att de låter som katter. Deras andra namn, ringsvansmaki, syftar på att de har vackra svart- och vitrandiga svansar.

De har en grå till brun rygg, vit mage, vitt ansikte med nästan svarta ringar runt ögonen och vita öron. Deras kroppar är cirka 50 cm långa och deras svansar är ungefär 60 cm långa. För cirka 55 miljoner år sedan anlände lemurernas förfäder till Madagaskar. Som tur var fanns det inga andra djur som kunde konkurrera ut dessa apor. De har därför i lugn och ro kunnat utvecklas och det har lett fram till ett stort antal arter. En av dessa är kattalemuren.

Skansen-Akvariets kattalemurer är inte ute på vintern eller när det är dåligt väder.

Beteende: Kattalemurer är väldigt sociala djur med strikt rang inom gruppen. De är också en av få lemurarter som håller revir. Med detta menas att de inte vandrar utanför det egna området. Honor är alltid högre i rang än hanar. En hona vinner alltid om hon hamnar i bråk med en hanne. Ett sätt att hålla ordning på gruppens rangordning är att bråka med varandra. Lemurer har på olika ställen på kroppen s.k. doftkörtlar. Lemurerna använder dessa för att markera sitt revir. Kattalemuren använder sig av olika ljud för att bestämma vad de ska göra. ”miaouw” betyder: Nu rör vi på oss. När faror lurar skriker alla lemurerna tillsammans ”oua-oua”.

Förökning: När lemurerna är omkring ett och ett halvt år gamla kan de para sig för första gången. Detta sker i slutet av oktober. Efter ungefär fyra och en halv månader, alltså runt april, föds ungen. Vanligast är att det föds en unge, men även tvilling födsel förekommer. Mamman bär ungen eller ungarna på magen de två första veckorna. Sen bär mamman dem på ryggen och magen. De diar i ungefär 100 dagar. Det är vanligt att honorna hjälps åt med att ta hand om varandras ungar. Även hanarna hjälper till, fast det gäller att inte stå för låg i rang för det tycker inte honorna om.

Framtiden för lemurer Kattalemurens största hot i framtiden är att dess naturliga miljö förstörs. Bland annat genom regnskogens skövling för att göra plats för odlingar.

Visste du att:

Kattalemurer är de lemurer som tillbringar mest tid på marken.
Svansen har två uppgifter: Signalera gruppen var individen befinner sig. Hanar ”doftkrigar” med svansen.

Den som vinner stinker mest!

Precis som människor tycker de om att sola. Under den kalla årstiden vill inte lemurer vara ute om det inte är sol förstås. Då kan de komma ut korta stunder under dagen. Men för det mesta håller de sig inne i värmen. På vintern är det alltså inte säkert att du ser några lemurer hos oss.

Apor och halvapor

Apor, fascinerande djur med massor av olika anpassningar beroende på var de lever. De flesta, t.ex. silkesapor och tamariner, är trädlevande, men det finns även marklevande arter, såsom makaker och babianer.

Man delar upp aporna i Nya respektive Gamla Världens apor. De skiljer sig åt på olika sätt: Näsborrar: Gamla världens apor har ofta avlånga näsborrar som sitter tätt ihop, medan nya världens apor har runda näsborrar som sitter mer åtskilda. Gamla Världens apor har ibland kindpåsar att samla mat i, medan Nya Världens aldrig har det.

Vissa av Gamla Världens apor, t.ex. babianerna har kala sittdynor, vilket inte Nya Världens apor har. En del av Nya Världens apor har en gripsvans, Gamla Världens apor har inte det.

Det finns ungefär 280 arter apor, uppdelade i 9 familjer:

  • Tarsiidae: Spökdjur
  • Callithrichidae: Silkesapor, goeldisapa och tamariner
  • Cebidae: Kapuciner och ekorrapor
  • Aotidae: Uggleapor
  • Pitheciidae: Titipor, sakiapor och uakari
  • Atelidae: Vrålapor, ullapor och spindelapor
  • Cercopithecidae: Gamla världens apor
  • Hylobatidae: Gibbon och siamang
  • Homonidae: Människoapor och människan
Halvapor

Halvaporna (Strepsirrhini), eller de lägre primaterna, hör precis som de äkta aporna till primaterna. Det engelska/latinska namnet prosimian (före simian, dvs före aporna) är kanske ett mer rättvisande namn. De anses ha stannat av i sin utveckling jämfört med aporna och har mer primitiva drag än dessa.

Till halvaporna hör t.ex. lemurer, tröglori och bushbaby.
Tidigare hörde även spökdjuren (tarsierna) till denna underordning, men har numera placerats i samma underordning som de äkta aporna (Haplorrhini).

Halvapor har i regel blöta nosar, vilket ger ett bättre luktsinne. De är ofta röd-grön-färgblinda, vilket dock ger plats för ett bättre mörkerseende. Deras hjärnor är inte lika stora och utvecklade som de är hos aporna och de anses inte vara lika “intelligenta”. Medan de flesta apor äter en blandad kost, med koncentration på grönsaker och andra växter, äter de flesta halvapor främst insekter, ödlor och andra djur.

De har i regel mindre komplexa sociala liv, och de flesta lever solitärt (ensamma). Förutom lemurerna på Madagaskar är samtliga halvapor nattaktiva och behöver därmed inte konkurrera med aporna.

Fler Apor och halvapor

I samarbete med:


Besöksadress
Djurgårdsslätten 49-51, 115 21 Stockholm

Telefon
08-666 1000

© Copyright Skansen Akvariet