Våra öppettider under 2020

Våra öppettider under 2020

Våra öppettider under 2020 Vardagar Helger/
Röda dagar
1 januari – 23 februari 10-15 10-16
24 februari – 17 maj 10-16 10-16
18 maj – 7 juni
8 juni – 17 juli
10-16
10-17
10-17
10-17
18 juli – 23 augusti 10-17 10-18
24 augusti – 1 november
2 november – 31 december*
10-16
10-15***
10-17
10-16**
** Julafton, Juldagen, Annandagen, Nyårsafton och Nyårsdagen   10-15

* Skansens julpromenadsdagar 
*** 28-30 december

 

10-17
10-16

OBSERVERA ATT SKANSENS ÖPPETTIDER INTE ÄR DESAMMA SOM SKANSEN-AKVARIETS, IBLAND STÄNGER SKANSEN TIDIGARE ÄN VI.