Goliatfågelspindel

Goliatfågelspindel

Utbredning: Franska Guyana, södra Venezuela, nordöstra Brasilien och Surinam.
Kroppslängd: 10 cm, kan ha ett benspann på 28 cm.
Livslängd: Cirka 10 år.
Föda: Insekter, mindre däggdjur såsom möss, fågelungar.
Övrigt: Detta är världens största spindelart! Kan väga upp till 50-60 gram. Goliatfågelspindeln är en aggressiv art som gärna kastar av sig nässelhår från bakkroppen.

Rödknäad fågelspindel

Rödknäad fågelspindel

Utbredning: Mexico.
Kroppslängd: 7,5 cm.
Livslängd: Upp till 30 år.
Föda: Insekter, musungar.
Övrigt:  Är den spindel som har längsta livslängden i världen. Denna art är upptagen i CITES II ( hotade arter som kräver speciella tillstånd för införsel och transport mellan länder).