Svartråtta

Svartråtta

Utbredning: Ursprung i bortre Indien, numera återfinns den enbart sporadiskt, i olika delar av världen.
Kroppslängd: 15-24 cm. Livslängd: 4-5 år.
Föda: Äter allt den kan komma över.
Övrigt: Svartråttan (Rattus rattus) också kallad hamnråtta eller takråtta, kan bli 15-24 cm lång. Svartartad päls, längre svans och större och tunnare öron än vår bruna råtta.
Svartråttan anses härstamma från bortre Indien. Till Sverige kom den redan i förhistorisk tid och fanns under medeltiden så långt norrut som Hälsingland.
Svartråttan är bärare av pestloppan, som i sin tur bär på pestbakterien (Yersinia pestis). Dessa smittsamma bakterier dödade miljoner människor i de stora pestepidemierna. Den värsta av den – Digerdöden – kom till Sverige i mars 1350. Av Sveriges dåvarande 600.000 invånare dog 200.000 på mindre än ett år.
De svarta pestråttorna, och med dem de pestinfekterade lopporna, hade kommit med ett handelsskepp till Bergen i Norge, varifrån smittan spreds över gränsen.
Brunråttan (Rattus norvegicus), även kallad vandrarråttan, kom inte till Sverige förrän på 1700-talet. Den var större, kraftigare, glupskare och mer aggressiv. Den fick fler ungar än svartråttan och vann också alla strider om råttans herravälde i världen.
Svartråttan trängdes undan och utrotades också hos oss. De sista spillrorna av svartråttan fanns i Sverige så sent som på 1950-talet.