Ryggradslösa djur

Ryggradslösa djur

Korallrev kallas ofta för havets regnskogar. Nästan en fjärdedel av havets arter är beroende av korallreven.
De är jordens största byggnadsverk och skapat av dess minsta levande varelser, de millimetersmå korallpolyperna.

Dagens rev började byggas för mer än två miljoner år sedan och finns framförallt i grunda, varma och tropiska hav. Det finns dock även korallrev, i mindre omfattning, på större djup och i kalla hav. Hundratals olika revbyggande arter av koralldjur har långsamt byggt upp reven av otaliga små polyper.

Byggmästarnas hemlighet är samarbetet med pyttesmå, encelliga alger. Tillsammans kan de utvinna och binda kalciumkarbonat från havsvattnet. Det är det hårda skelett, som bildar stommen i reven. I 93 av 109 länder med korallrev har dessa rev helt eller delvis förstörts av mänsklig verksamhet. Redan nu är 10 % av världens korallrev helt ödelagda. 30 % är allvarligt skadade och om inte hoten undanröjs kan 70 % av reven vara förstörda om 50 år, eller tidigare.
Hoten är flera, bl.a.: Sedimentering, dvs slam och sand från kalhuggna regnskogar som sköljs ut i havet och kväver korallerna. Övergödning från konstgödsel. Överfiskning. Giftanvändning. Sprängning av korallrev för akvarie- och byggnadsindustrin. Korallreven är oerhört viktiga för allt liv på jorden. De är jordens mest skiftande och artrika livsmiljöer, innehållande nära en miljon olika slags djurarter, trots att de bara täcker 0,2 % av jordens yta.

Likheterna med regnskogarna är många. Artrikedomen. De många livsformerna. De många samlevnadsformerna som utvecklats under miljontals år. Och tyvärr också en stor känslighet för störningar i dess komplicerade ekosystem.

Pincettfisk

Pincettfisk

Utbredning: Indiska oceanen, Sydostasien och Oceanien.
Kroppslängd: 20 cm
Föda: Ryggradslösa djur
Övrigt: Den långa nosen ger pincettfisken ett övertag mot andra revfiskar, eftersom den kan tränga in i hålor och sprickor i revet dit andra fiskar inte når. Ögonen är kamouflerade och svåra att se. Istället har den ett falskt öga på var sida av ryggfenan vilket förvirra eventuella angripare.

Gul kirurgfisk

Gul kirurgfisk

Utbredning: Stilla Havet och Indiska oceanen
Kroppslängd: 20 cm.
Föda: Smådjur, men mest alger.
Övrigt: Har fått sitt namn från de vassa benutskotten på stjärtspolen. ”Vapnen” används både till försvar och i strider med artfränder.

Tvåfärgad kejsare

Tvåfärgad kejsare

Utbredning: Mellan Amerika, Indiska oceanen, Sydostasien och Oceanien.
Kroppslängd: 15 cm
Föda: Allätare
Övrigt: En av de större dvärgkejsarfiskarna, som lever i par eller smågrupper. Timid art som gärna håller sig i skymundan så mycket det går.

Elddvärgkejsare

Elddvärgkejsare

Utbredning: Sydostasien
Kroppslängd: Cirka 10 cm
Föda: Allätare
Övrigt: Relativt aggressiv art som kan ge sig på koraller och även andra fiskar inom samma släkte!