Rödryggad amazon

Rödryggad amazon

Utbredning: Övre Amazonas-området väster om Manus till östra Peru.
Kroppslängd: 34 cm.
Livslängd: Upp till 50-60 år.
Föda: Frukt, bär, blad, frön, nötter, en och annan insekt ibland.
Övrigt:  Med 26 arter (56 med underarter) utgör amazonpapegojan det mest artrika släktet bland papegojorna.
Tyvärr hör många av dem till de mest utrotningshotade fågelarterna överhuvudtaget. Många amazoner är duktiga talare. Könen är mycket svåra att skilja åt, endast ett DNA test ger närapå ett 100% svar på könstillhörigheten.