Fåglar

Fåglar

Det finns närmare 10 000 arter fåglar som bebor alla delar av jorden, även Arktis och Antarktis.
Den minsta är den 5 cm långa bikolibrin, Mellisuga helenae, som väger mindre än 2 gram. Den största är strutsen, Struthio camelus, som kan bli närmare 3 meter hög och väga 150 kg.

Man anser att fåglarna är de enda nu levande släktingarna till dinosaurierna. Karaktäristiskt för fåglar är att de har fjädrar istället för hår. De har näbb istället för mun med tänder. De lägger  hårda ägg.

Med undantag för strutsfåglar, pingviner och ett fåtal andra arter kan de flyga. Deras skelett har rörben (ihåliga ben), som ger en förhållandevis låg vikt, vilket är en förutsättning att kunna flyga. Fåglar är sociala djur och kommunicerar med hjälp av visuella signaler, samt med hjälp av ljud. Trots att många lever i svåra miljöer har en del anpassat sig väl, t.ex. Antarktis pingviner. Andra har löst svårigheterna genom årliga flyttningar. Dessa flyttningar kan ske över stora distanser.

En del svenska fåglar övervintrar i tropikerna, t.ex. i Afrika eller södra Asien. Starar m.fl. har kortare flyttningar, de kanske till och med stannar i södra Sverige och inte ens lämnar landet under milda vintrar. Flyttande fåglar kan ibland vistas en vecka i luften utan att landa.

Övriga fåglar

Övriga fåglar

Den största ordningen inom klassen fåglar är tättingar, med ca 5 700 arter av de totalt ca 9 700 arterna.

Hit hör astrilder, såsom t.ex. zebrafinken och sävastrilden. Alla astrilder har i princip samma kroppsform och beteenden, men skiljer sig mycket åt i färgsättning. De har en kort, kraftig näbb. De lever ofta i kolonier och är fröätare. Bona är vanligtvis runda och relativt stora, i vilka de kan lägga uppemot 10 ägg.

Zebrafink

Zebrafink

Utbredning: Australien.
Kroppslängd: Drygt 10 cm.
Livslängd: 5-8 år.
Föda: Fröätare.
Övrigt: ZEBRAFINKEN är en populär burfågel. Dess zebrarandiga stjärt har gett den dess namn. Det är en mycket social fågel, som lever i stora flockar (upp till 100 fåglar i varje) över torra gräsmarker i Australien.
Hanens sång – korta trumpetstötar – är unik för varje individ. Zebrafinkar lever i livslånga ”äktenskap”. Även om partnern dör förblir den överlevande maken ensam resten av livet. Hanens orangefärgade kinder har gett den dess engelska namn- Chestnut-eared Finch.

Diamantfink

Diamantfink

Utbredning: Södra Australien
Livslängd: 5-6 år
Föda: Allätare
Livsmiljö: Öppen gräsmark

Fåglar

Ringastrild

Utbredning: Norra och östra Australien
Livslängd: 5-6 år
Föda: Insekter
Livsmiljö: Öppen gräsmark

Övriga fåglar

Sävastrild

Utbredning: Nordöstra Australien
Livslängd: 5-6 år
Vikt: Ca 10 g
Föda: Allätare
Livsmiljö: Öppen gräsmark