Svarta änkan

Svarta änkan

Utbredning: Södra USA, Sydamerika.

Kroppslängd: Upp till cirka 1,2 cm.

Livslängd: Cirka 8-10 år.

Föda: Små insekter av alla slag, andra spindlar.

Övrigt: Svarta änkan är en av de giftigaste spindlar man känner till. Giftet är cirka 15 gånger starkare än det hos diamantskallerormen. Bett från änkan har orsakat dödsfall hos människor, främst då gamla personer och barn. Endast honan är farlig för oss människor, ty hanen är för liten för att kunna bita hål på vår hud.

När någon blir biten är följderna oftast allvarliga! Inom minuter börjar en fruktansvärd smärta vid bettstället, som får sin kulmen efter cirka 30 minuter, patienten blir illamående, spyr, yrsel och svimningar uppstår.

Man får svettningar, ökad salivproduktion, rinniga ögon, talet kan bli påverkat, andningen försvåras, käkmuskulaturen får spasmer. Muskelkramper uppkommer i hela kroppen. I värsta fall slutar ett bett med döden.

Lyckligtvis finns numera ett motgift att ta, som med stor framgång har reducerat antal dödsfall.

Latinskt namn: 
(Latrodectus mactans)