Spindlar

Spindlar

Det finns cirka 30 000 kända spindelarter, varav cirka 800 är så kallade fågelspindlar.

Med fågelspindlar menar man sådana arter som tillhör familjen Theraphosidae. Dessa är kringströvande eller bofasta djur, som jagar sitt byte i det fria, utan hjälp av fångstnät. Namnet fågelspindlar kommer av att den första fågelspindeln som blev avbildad satt och åt på en kolibri.

Numera vet man att fåglar väldigt sällan förekommer i en spindels diet. Alla fågelspindlar är giftiga. Giftet behövs för att ta död på bytet men framförallt för att lösa upp dess innanmäte, så att spindeln kan suga i sig den näringsrika maten. Den fågelspindel som av vissa räknas som den farligaste för människan är Sri Lankas ornamenterade fågelspindel (Poecilotheria fasciata).

Ett bett från denna fågelspindel kan ge allvarliga kramper, illamående och smärtor. Smärtan vid bettet kan sitta i mycket lång tid. Dock, ingen människa har någonsin dött av ett bett från en fågelspindel!