Schlegels huggorm

Schlegels huggorm

Utbredning: Södra Mexico, Ecuador, Columbia, Venezuela och Costa Rica.

Kroppslängd: 50 cm.

Livslängd: Cirka 15-20 år.

Föda: Mindre däggdjur, ödlor och ibland även grodor och fåglar.

Övrigt: Som så många andra trädlevande ormar, kan denna orm hängande i luften, från en gren, fånga och äta sitt byte. Kanske en av de skickligaste.

Latinskt namn: 
(Bothriechis scheleglii)