Sävastrild

Sävastrild

Utbredning: Nordöstra Australien

Livslängd: 5-6 år

Vikt: Ca 10 g

Föda: Allätare

Livsmiljö: Öppen gräsmark

Latinskt namn: 
(Neochmia ruficauda)