Ringastrild

Ringastrild

Utbredning: Norra och östra Australien

Livslängd: 5-6 år

Föda: Insekter

Livsmiljö: Öppen gräsmark

Latinskt namn: 
(Taeniopygia bichenovii)