Phantasmalgiftgroda

Phantasmalgiftgroda

Utbredning: Södra Surinam  

Kroppslängd: 4-5 cm  

Livslängd: 5-10 år  

Föda: På Skansen-Akvariet matar vi mestadels med bananflugor och små syrsor. I det vilda äts allt från myror till andra småinsekter.

Övrigt: Starkt hotad i det vilda. Arten odlas dock framgångsrikt i fångenskap och är mycket populär för sin vackra färg.

Latinskt namn: 
Dendrobates azureus